EU Workshop: an introduction to the EU, 29 November 2019

Workshop by Francesco Camonita and Concepció Muñoz: 10:30 – 12:30 (Sala Àngels Torrent, Centre d’Estudis Demogràfics). Adressed to the students of Escola Guixot (Sabadell, Barcelona).